luxuriate in one's new life

  1. Verb yeni hayatını zevkü sefa içinde geçirmek