make a habit of

  1. Verb itiyat edinmek
  2. Verb tabiat edinmek
bir şeyi alışkanlık haline getirmek Verb