make a habit of

bir şeyi alışkanlık haline getirmek Fiil