make a large hole in one's savings

  1. Verb tasarruflarında büyük delik açmak