make all necessary arrangements

  1. Verb gereken bütün hazırlıkları yapmak
  2. Verb bütün gerekli tertibatı yapmak
  3. Verb gerekli bütün tertibatı almak