make fun of

  1. eğlenmek, alay etmek, alaya almak.
  2. … ile eğlenmek/alay etmek.
    He made fun of me: Benimle alay etti.
tiye almak (argo) Verb
gır gıra almak (argo) Verb
matrak geçmek (argo) Verb
birini alaya almak Verb