make general

  1. Verb genellemek
situation uluslararası durumun genel bir değerlendirmesini yapmak Verb
davaya esastan itiraz etmek Verb
genelleştirmek Verb