everyone

  1. Noun dünya alem
  2. Pronoun herkes.
    everyone enjoyed the play.
herkese açık
herkesçe Adverb
herkes tarafından Adverb
herkese borçlu
herkesin erişebileceği bilgi
Sona kalan dona kalır/Herkes kendi başının çaresine baksın.
Herkesin farklı fikirleri olabilir.
her biri
herkesin
önüne gelen herkes
haberi köydeki herkese yaymak Verb
herkesin ağzında
Herkese yardım edemeyiz ama herkes birilerine yardım edebilir: ABD Başkanı Ronald Reagan'a atfedilen bir özlü söz. Sentence, Idioms
her, her bir.
Every one of you will be personally responsible: Her biriniz şahsen sorumlu tutulacaksınız.