make the most of one's resources

  1. Verb olanaklarından azami fayda elde etmek