make-and-take order

  1. ısmarlama malların gönderilmesi emri