degrade

  1. Verb (rütbe/mertebe) indirmek, mevkiini düşürmek, tenzili rütbe etmek.
  2. Verb alçal(t)mak, rezil/tezlil etmek.
  3. Verb zelil olmak, şeref ve haysiyeti(ni) kır(ıl)mak.
    He felt that they were degrading him by making him wash the dishes.
  4. Verb (miktarını, şiddetini vb.) azaltmak.
  5. Verb, Geography aşındırmak. (bkz: aggrade ).
  6. Verb, Chemistry ayrış(tır)mak, çözüş(tür)mek, bileşimi(ni)/terkibi(ni) boz(ul)mak.