1. Fiil (rütbe/mertebe) indirmek, mevkiini düşürmek, tenzili rütbe etmek.
  2. Fiil alçal(t)mak, rezil/tezlil etmek.
  3. Fiil zelil olmak, şeref ve haysiyeti(ni) kır(ıl)mak.
    He felt that they were degrading him by making him wash the dishes.
  4. Fiil (miktarını, şiddetini vb.) azaltmak.
  5. Fiil, Coğrafya aşındırmak. (bkz: aggrade ).
  6. Fiil, Kimya ayrış(tır)mak, çözüş(tür)mek, bileşimi(ni)/terkibi(ni) boz(ul)mak.