management council

  1. bir sanayi teşebbüsünün müdüriyeti
  2. idare meclisi