manipulate

 1. Transitive Verb (el ile) işletmek/yapmak, manevra yapmak.
  The driver of an outomobile manipulates levers and pedals.
  Do you know how to manipulate a computer?
 2. Transitive Verb ustalıkla/maharetle/hünerle yönetmek /idare etmek, nüfuz ve tesir altına almak.
  The job of a manager
  is to manipulate and control a complex system.
  to manipulate a person: Bir kimseyi nüfuzu altına almak.
 3. Transitive Verb hile/dalavere/sahtekârlık yapmak, kurnazlıkla kendi lehine çevirmek, (hesapta) rakamları ustalıkla değiştirip
  çıkar sağlamak.
  The bookkeeper manipulated the company's accounts to cover up his theft.
piyasa manipülasyonu Noun, Criminal Law
işlemek Verb, Information Technology
hesaplarla oynayarak durumu olduğundan iyi göstermek Verb
seçim sonuçlarına hile karıştırmak Verb
seçim sonuçlarında hile yapmak Verb
bir şeyi manevralarla istenilen amaçlara yöneltmek Verb
(US) hisse senedi spekülasyonu yapmak Verb
borsada dalavere yapmak Verb
alım satım yaparak piyasanın olduğundan daha canlı görünmesini sağlamak ve bu şekilde fiyatları etkilemek Verb
piyasayı eli altında tutmak Verb
oy kullanan seçmenleri dalaverelerle elde etmek Verb
hisse senedi spekülasyonu yapmak Verb