manoeuvre manoeuver one's car into a difficult parking space

  1. Verb park edilmesi güç bir yere arabasını park etmek