mark down

  1. fiyatları indirmek, tenzilat yapmak.
    All our stock has been marked down for the sales: Çabuk satmak
    için bütün mallarımızın fiyatlarını indirdik.
indirim, tenzilat, fiyat indirimi. Noun
indirim/tenzilat miktarı. Noun
yüzde on amortisman payı ayırmak Verb
malların fiyatını ucuzlatmak Verb
iskonto haddini indirmek Verb
malların fiyatlarını indirmek Verb
bir kitabın fiyatını yarıya indirmek Verb
birini kaydetmek Verb
biri için rezervasyon yapmak Verb
birini hedefi olarak tayin etmek Verb