mark signature

  1. imza yerine parmak basma
çarpı işaretli imza (okuma yazma bilmeyenlerin imzaları yerine çarpı işareti koymaları Noun
imza yerine işaret koyma