mean a house for one's daughter

  1. Verb vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek