meaning less

  1. anlamsız
anlamsız, manâsız, anlaşılmaz, bir anlam taşımaz, bir şey ifade etmez, saçma.
Chinese is meaningless
to me. It seems to be a completely meaningless riddle.
Adjective
boş, abes, maksatsız, hedefsiz, gayesiz, amaçsız, önemsiz, değersiz, yararsız, faydasız, beyhude.
Many
people live meaningless lives: Çok kimseler gayesiz bir yaşam sürerler.
Taxes made the bonus meaningless: Vergiler, ikramiyenin değerini sıfıra indirdi.
Adjective