measure something against something

  1. Verb birşeyi birşeye göre değerlendirmek
  2. Verb birşeyi birşeye dayanarak değerlendirmek
  3. Verb birşeyi birşeyle karşılaştırarak değerlendirmek