measure up one's position

  1. Verb (US) bir mevkiye önemli niteliklerle gelmek