medical devices

  1. Noun tıbbi cihazlar
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Noun
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Noun, Organizations
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Noun, Organizations