member governments

  1. Noun üye hükümetler
üye devletlerin hükümetleri adına