mental faculties

  1. Noun akıl melekeleri
geçici bir akıl dengesizliği