million

  1. Noun milyon, bin kere bin.
  2. Noun milyonu gösteren rakam/simge: 1,000,000 veya
    M.
  3. Noun sonsuz, sayısız, pek çok.
    a million things to do.
    Thanks a million: Sonsuz teşekkürler.
milyonda bir ihtimal, çok zayıf ihtimal.
milyoner olmak Verb
arkasında milyonluk servet bırakarak ölmek Verb
eşsiz, (dünyada) eşi bulunmaz/bir tane.
She thinks her husband is a man in a million: Kocasının
dünyada eşi bulunmaz sanıyor.
She is one in a million: Dünyada bir tanedir/eşsizdir.
en azından bir milyon eder
dört milyon okur
yalnız bir milyon
kendini çok zinde ve mutlu hissetmek Verb
asla, kat'iyen, dünyada, kıyamet kopsa, yer yerinden oynasa.
I will not do it in a million year: Dünyada yapmam.
milyoner olmak, milyonlar kazanmak.
yüz milyon lira vurmak Verb
son derece mutlu hissetmek, büyük bir huzur ve saadet içinde olmak.