monopoly agreement

  1. (Br) tekel anlaşması
  2. kartel
  3. tekel anlaşması