morbidity

  1. Noun ürkütücü/marazî konulara aşırı ilgi duyma.
  2. Noun (bir hastalıktan) ölüm oranı.
  3. Noun hastalık oranı: belirli bir bölgede belirli bir hastalığa yakalananların yüzdesi.