morning gift

  1. zifaf gecesinin sabahında güveyin geline verdiği armağan