muddle along

  1. Verb şaşkın bir halde çabalamak