necessary evil

  1. kaçınılmaz bela: hoşa gitmeyen fakat istenilen sonucu elde etmek için katlanılması zarurî olan şey.
    I
    don't like working such long hours, but it's a necessary evil until we've saved enough for a house.