net dividend

  1. net gelir payı
  2. net temettü
(Br) vergisi çıktıktan sonra kalan kâr payı
vergisi çıktıkta sonra kalan kâr payı