net revenue expenditure

  1. yatırımlar için yapılan net gider