new works

  1. Noun yeni yapılar
bir fabrikaya yeni makineler tesis etmek Verb