notorious

  1. Adjective mahut
  2. Adjective (kötülükleriyle/ahlâksızlıklariyle vb.) tanınmış/ünlü/ün salmış/meşhur, adı çıkmış, dile düşmüş, mahut.

    a notorious woman. a notorious criminal/thief. an area notorious for crime. His noisy parties made him notorious in the town. The guest was really a notorious jewel thief.
  3. Adjective genellikle tanınan/bilinen.
    it is notorious that: herkesçe bilinmektedir ki …
adı çıkmış suçlu
kanlı katil
aleni istidlal edilen
malikinin haberdar olduğu çıkarsanabilecek zilyetlik
adı çıkmış dolandırıcı
… ile tanınmak/ün salmak.
He is notorious for being late.