now that

  1. mademki, öyle ise.
bir bu, bir o; bazen biri bazen öteki.
madem ki … Noun
sırası gelmişken
Bu konuyu daha sonra konuşalım. Sentence
Bu konuyu geçelim. Sentence
Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakalım. Sentence
Lafını unutma. Sentence