obtain nothing

  1. Verb hiçbir şey elde edememek