occupational hazard

  1. iş kazası tehlikesi
  2. meslek tehlikesi