offer another job in substitution

  1. Verb yerine başka iş teklif etmek
  2. Verb yerine başka bir iş teklif etmek