olivary body

  1. beyzî sinir ucu: beynin omuriliğe birleştiği kısmın önünde bulunan iki oval sinir dokudan herbiri.