on net

  1. nakliyat sigortasında brüt prim eksi tenziller
net satışlar (iskontolar vb düşüldükten sonra) üzerinden net kâr (vergilerden sonra
net satışlar Noun
net varlık oranı üzerinden kâr
vergilerden sonra net kârın net varlığa bölünmesi
brüt kâr
net satış kârı