order room

  1. sipariş odası (borsa simsarlığı şirketinde alım ve satım emirlerinin borsaya iletildiği ve uygulama raporlarının alındığı bölüm
  2. Noun sipariş odası
bir sınıfta düzeni sağlamak Verb
bir odaya çekidüzen vermek Verb