original conveyance

  1. bir gayri menkul hakkının devir ve temliği