original inventor

  1. ilk bulan
  2. ilk keşfeden