original investment

  1. başlangıç sermayesi
  2. kuruluş sermayesi