overshoot the mark

  1. Verb hedefin üstesine isabet ettirmek
  2. Verb hedefin ötesine atmak
yanılmak, durumu yanlış değerlendirmek, hatalı sonuca varmak.
You've overshot the mark there: Onda/orada yanıldın(ız).