parking area

  1. park edilebilen kısım
kapalı garaj Noun, Transport
park yasağı olan alan