pass a death

  1. Verb ölüm üzerine başkasına geçmek