patronage

  1. Noun hamilik
  2. Noun, Politics-Intl. Relations patronaj
  3. Noun daimî müşterilik.
  4. Noun (sanatı vb.) himaye, hâmilik, koruma, koruyuculuk.
  5. Noun kayırma, resmî göreve liyakatten başka esaslara göre atama.
  6. Noun kayırılan kimselere verilen iş/memuriyet.
  7. Noun siyasî kayırma/destekleme/muzaheret, siyasî maksatlarla önemli mevkilere kendi taraftarlarını yerleştirme.
  8. Noun hâmi sıfatı takınma.
  9. Noun (bkz: advowson )
bir girişimi himaye etmek Verb
birini himaye etmek Verb
kibar müşterileri olmak Verb
devlet himayesi
himaye kültürü Noun, Politics-Intl. Relations
(US) devamlı müşteri indirimi
müşterililik kâr hissesi (kâr paylaşma sisteminin bir parçası olarak , toptancının perakendeciyi alacaklandırması
müşterilik iskontosu (büyük miktarlarda sipariş vermesinden ötürü toptancının perakendeciye uyguladığı iskonto
(US) müşteri iskontosu Noun
(Br) başbakan parlamento sekreteri
akraba kayırıcılığı
belediye himaye siyle
belediye başkanının himayesiyle