payment under protest

  1. ödemek zorunda olmadığını ve parasının iadesini talep edeceğini belirterek istemeden yapılan ödeme