peaceful policy

  1. Noun barış politikası
  2. barışçıl politika